Klubben

Samlarklubben Hans Brask är ett forum för samlarvänner i Linköping med omnejd. Klubben är kopplad till det anrika samlarförbundet Nordstjärnan som grundades 1941. Medlemmarna i Hans Brask träffas som regel den första torsdagen i månaden med undantag för sommarmånaderna. Träffar med föredrag hålls i ABF-lokalen, Hästskogatan 1C i Tannefors med starttid 19.00.

Samåkning vid utflykter utgår från parkeringen vid ABF-lokalen på tid som  anges i programmet.

Ändrade tider meddelas i samband med träffarna eller i klubbens medlemsblad Brasklappen.


Alla som inser värdet av samlandets glädje är välkomna som medlemmar, oavsett vad samlingen består av. I klubben finns samlingar av det mesta från antika grötdockor, militärhistoriska föremål till smurfar och troll. I Hans Brask tar vi del av varandras erfarenhet och kunskap och hjälper varandra att hitta nya skatter.


Du är varmt välkommen som medlem. För vidare information se menyraden till vänster.


Du missar väl inte chansen att få vara med i Samlarförbundets Facebookgrupp? Sök på Samlarförbundet Nordstjärnan. Välkommen med!