Bli medlem

Samlarklubben Hans Brask

Välkommen som medlem i samlarklubben Hans Brask!

Mot en årlig kostnad blir du medlem i klubben Hans Brask och därmed även i Samlarförbundet Nordstjärnan. Som medlem får du självklart komma med på klubbens aktiviteter och du får även Samlarförbundets tidskrift SamlarNytt samt klubbens medlemsblad Brasklappen.


Medlemsavgiften betalas före januari månads utgång till                 Samlarförbundet Nordstjärnan. Bankgiro 785-0167.

Avgiften består av två delar, en del till förbundet och en del till Hans Brask.


Till förbundet betalar huvudmedlem 300:-, familjemedlem 70:-

Tidningen Samlarnytt kommer till huvudmedlem.

Till Hans Brask är avgiften 60:- per person.


I förbundet finns även tre rikstäckande sektioner som det går att ansluta sig till:

NU-sektionen(nålmärken o uniformer). kostar 100:-

Vintagesektionen                                   kostar   20:-

Ungdomssektionen                                kostar   20:-

Militariasektionen                                   kostar   40:-

Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!

Carina Allvar Matsson, ordförande carinasepost@hotmail.se

Anders Matsson, webansvarig matssonanders@hotmail.com

Nästa möte:


Torsdagen den 4 april kl 19


En samlares vedermödor

Johan Birath talar utifrån den underfundiga rubriken. Det lär bli en afton i igenkännandets tecken!


Plats: ABF-lokalen. Hästskogatan 1c Linköping

Välkomna!


Styrelsen via Carina Matsson

Hör gärna av dig om du undrar något.


carinasepost@hotmail.se

013-332073